Regulamin akcji promocyjnej „Darmowa dostawa do Nysy”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Darmowa dostawa do Nysy” jest spółka CERPOL A. Buba Spółka Komandytowa Oddział w Opolu przy ulicy Światowida 6a. Akcja promocyjna „Darmowa dostawa do Nysy” zwana jest w dalszej części regulaminu Akcja promocyjna.
 2. Akcja promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych
  i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 3. Akcja promocyjna obowiązuje w salonie sprzedaży CERPOL A. Buba S.K. zwanym dalej Organizatorem.
 4. Czas trwania promocji od stycznia do 31 grudnia 2017 r.
 5. Warunkiem udziału w promocji jest zakup płytek ceramicznych/gresowych oraz wyposażenia łazienek z oferty Organizatora w Galerii Wnętrz Cerpol w Opolu ul. Światowida 6A. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6:
 6. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupów w cenach detalicznych bez rabatu na kwotę przekraczającą 3 000 zł, jeżeli miejsce dostawy towaru jest położone w promieniu do 25 km od centrum miasta Nysa usługa transportowa wynosi 0,01 zł.
 7. Transport zostanie zrealizowany na podstawie faktury sprzedaży, po dokonaniu zapłaty za zakupiony towar. Zapłata musi zostać dokonana najpóźniej dzień przed planowanym terminem dostawy. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Organizatora.
 8. Promocja nie dotyczy usługi transportowej dokonywanej w związku ze zwrotem towaru.
 9. Akcja promocyjna nie dotyczy produktów objętych promocją wyprzedaż oraz towarów znajdujących się w namiocie wyprzedażowym, a także produktów do których został zastosowany inny rabat.
 10. Termin dostawy jest ustalany indywidualnie z uczestnikiem.
 11. Usługa transportowa nie obejmuje rozładunku i wniesienia towaru.