REGULAMIN promocji „Płytki bez VAT tylko do 31.03”

 

 

 Promocja, zwana dalej: „Promocją”, organizowana jest przez CERPOL A. Buba sp. k.
z siedzibą w [46-060] Ligocie Prószkowskiej przy ulicy Szkolnej 26, zwaną dalej: „CERPOL”.

 1. Promocja „Płytki bez VAT tylko do 28.02” obowiązuje w dniach od 1 marca do 31 marca 2019 roku w salonie sprzedaży: Galeria Wnętrz CERPOL w [45-325] Opolu przy ulicy Światowida 6a.
 2. W przypadku produktów objętych 23% stawką podatku VAT udzielany jest rabat
  w wysokości 18,7% od ceny brutto produktów
  . Zgodnie z ustawa z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo, w przypadku ceny netto wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23%, co daje cenę=123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto produktu wynoszącej 123 PLN. Zatem cena po rabacie wyniesie 100 PLN [123 PLN-18,7%=100 PLN].
 3. W przypadku produktów objętych 8% stawką podatku VAT udzielany jest rabat
  w wysokości 7,408%.
   Zgodnie z ustawa z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy
  o podatku od towarów i usług, 8% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto produktu wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 8% co daje cenę 108 PLN brutto. Rabat w wysokości 7,4% udzielany będzie od ceny brutto produktu wynoszącej 108 PLN. Zatem cena po rabacie wyniesie 100 PLN [108 PLN-7,408%=100PLN].
 4. Promocja dotyczy sprzedaży wybranego asortymentu płytek ceramicznych i gresowych oraz produktów wyposażenia łazienek oznaczonych naklejką „Teraz bez VAT”
 5. Promocja nie dotyczy produktów oznaczonych etykietą „SUPER OFERTA”, „WYPRZEDAŻ” oraz produktów oferowanych w namiocie wyprzedażowym.
 6. Promocja nie obowiązuje w przypadku zakupów w cenach specjalnych [innych niż detaliczne].
 7. Promocja nie dotyczy zakupu usług.
 8. Sprzedaż towarów „Bez VAT” nie dotyczy towaru sprowadzanego specjalnie na zamówienie. Promocją objęte są tylko towary dostępne na stanie magazynowym do wyczerpania zapasów.
 9. Regulamin Promocji podlega ogłoszeniu w Galerii Wnętrz CERPOL w Opolu przy ulicy Światowida 6a poprzez wywieszenie i może być zmieniony w tej samej formie. Zmiana nie dotyczy osób, które nabyły prawa na podstawie niniejszej Promocji.

Obowiązuje od 1 marca , 2019