REGULAMIN promocji

„Wietrzenie magazynów płytki do -50%”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Wietrzenie magazynów płytki do -50%” jest spółka CERPOL A. Buba Spółka Komandytowa Oddział w Opolu przy ulicy Światowida 6a. Akcja promocyjna „Wietrzenie magazynów płytki do -50%”zwana jest w dalszej części regulaminu Promocją.
 2. Akcja promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 3. Akcja promocyjna obowiązuje w salonie sprzedaży Galeria Wnętrz CERPOL A. Buba S.K. 45-325 Opole  przy ulicy Światowida 6A  zwanym dalej Organizatorem.
 4. Promocja „Wietrzenie magazynów płytki do -50%”obowiązuje od 1 kwietnia do  30 kwietnia 2018 roku. Po tym terminie Organizator zaprzestaje jej prowadzenia.
 5. Promocja dotyczy sprzedaży wybranego asortymentu płytek ceramicznych i gresowych oraz produktów wyposażenia łazienek oznaczonych naklejkami: „Wietrzenie magazynu”.
 6.  Promocją objęte są tylko towary dostępne na stanie magazynowym w dniach trwania Promocji.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Odbiór towaru objętego promocją następuje w magazynie Organizatora, na podstawie faktury sprzedaży, po dokonaniu zapłaty za zakupiony towar w terminie obowiązywania Promocji.
 9. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu płytek opisanych w pkt.5, zgodnie z postanowieniami pkt.4 Kupującemu przysługuje prawo do TRANSPORTU GRATIS na terenie województwa opolskiego w terminie wskazanym przez Organizatora akcji.
 10. TRANSPORT GRATIS, o którym mowa w pkt.9 przysługuje tylko dla 300 pierwszych Kupujących, którzy dokonali zakupu po 1.04., weryfikowanych na podstawie faktury sprzedaży.
 11. TRANSPORT GRATIS realizowany będzie wyłącznie na wniosek Kupującego w ramach akcji promocyjnej  „Wietrzenie magazynów płytki do -50%”
 12. Regulamin Promocji podlega ogłoszeniu w Galerii Wnętrz CERPOL w Opolu przy ulicy Światowida 6a poprzez wywieszenie i może być zmieniony w tej samej formie. Zmiana nie dotyczy osób, które nabyły prawa na podstawie niniejszej Promocji.

 

Obowiązuje od 1 kwietnia , 2018