Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Cerpol A. Buba S. K. z siedzibą przy ulicy Szkolnej 26, 46-060 w Ligocie Prószkowskiej. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych oraz dane kontaktowe administratora danych dostępne będą pod adresem www.cerpol.pl w zakładce ‘Kontakt’.

Podane dane przetwarzane są w celu umożliwienia udzielenia informacji zwrotnej na zapytanie w formularzu kontaktowym przez okres 1 roku. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody dane przetwarzane będą w celu marketingu i przekazywania ofert handlowych za pomocą wskazanego adresu e-mail, a ich przetwarzanie w tym celu będzie trwało do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, ale mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności serwisowi IT i dostawcy usług hostingu.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia, co spowoduje zaprzestanie przesyłania informacji marketingowych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji zwrotnej. Odmowa udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych nie będzie uniemożliwiała kontaktu w sprawie Państwa zapytania.